Odwierty pionowe lipsko

Prywatne ujęcie wody

Zakup posesji to początkowy krok ku temu, aby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz upragniony domek. I chociaż w wielu wypadkach, budowa nie zapoczątkuje się z dnia na dzień, to kupienie nieruchomości gruntowej nieuzbrojonej na pewno okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie począć budowę domku zaraz po kupnie posesji. Niezbędne są bowiem  właściwe pozwolenia budowlane na które jak to przeważnie bywa, trzeba wyczekiwać plus minus kilkunastu miesięcy. Nim zatem zdobędziemy pożądaną decyzję administracyjną co do przekształcenia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy uczynić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy też podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Żeby niemniej jednak studnia głębinowa z której będziemy czerpać czystą a także w pełni zdatną do picia i innego rodzaju wykorzystywania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest utworzenie wierceń mających na celu weryfikację właściwości fizycznych a także mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrobione będą decydujące otwory pod studnię. Przy ich pomocy testowana jest między innymi gęstość właściwa a także pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością czy też współczynnikiem filtracji oraz jego uziarnienie. Jeśli chodzi natomiast o cechy mechaniczne, to dzięki zrealizowaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest solidność gruntu na ściskanie czyli jakie obciążenie jest on (grunt) w stanie ścierpieć bez uszkodzenia jego struktury na wskazanej jednostce jego powierzchni. Inną rozważaną właściwością jest jego ściśliwość a więc zdolność do złagodzenia jego pojemności pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty oraz niespoisty (sypki), przy czym początkowy charakteryzuje się dużo większą gęstością i osiada w dużej mierze wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które też na terenie naszej działki może występować. Zatem, nim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na teren działki masywnym sprzętem w przypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy mnóstwa problemów. Na domiar tego nadzwyczaj twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się także, że w zupełności uniemożliwi przeprowadzenie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

http //www.planujemydom.com.pl